zabýváme se rostlinnou a živočišnou výrobou

Zemědělské družstvo Klapý

Prodej ovoce
rostlinná / živočišná výroba
výroba mléka
maso na jatka

O nás

Zemědělské
družstvo Klapý

Družstvo Klapý bylo založeno v roce 1961 zápisem do obchodního rejstříku v Ústí nad Labem. Po dobu svého trvání neproběhla žádná změna v činnosti družstva a zabýváme se stále rostlinnou a živočišnou výrobou. V roce 1992 proběhla transformace družstva a od roku 2013 vlastníme bioplynovou stanici. V roce 2016 se činnost družstva rozšířila navíc o kompostárnu.

Aktuálně má družstvo celkem 42 stálých zaměstnanců.

Vždy čerstvé...

Naše ovoce skladujeme v prostorech s řízenou atmosférou, díky čemuž jsme schopni garantovat jeho čerstvost i mimo hlavní sezónu.

Mléko s certifikátem kvality...

Mléko získáváme od našich dojnic a následně jej převážíme cisternou přímo do mlékárny Bohušovické mlékárny, a.s.. Každoročně si také necháváme obnovit certifikát Q CZ, který zaručuje jeho kvalitu.

Prodej ovoce

Ručně sbírané a tříděné ovoce u se zárukou čerstvosti i mimo hlavní sezónu.

Rostlinná výroba

Zaměřujeme se na pěstování, zrniny, olejniny a cukrovky, ale také jablek a třešní.

Živočišná výroba

Chováme zhruba 800 kusů skotu. Z toho cca 240 dojnic a 150 býků na výkrm.

Výroba mléka

Kvalitní mléko získané od našich vlastních dojnic s certifikátem kvality Q CZ.

Kontaktujte nás

Máte zájem o náš produkt? Chtěli byste se na něco zeptat? Využijte našeho telefonu nebo kontaktního formuláře.

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Výměna separátoru, ZD Klapý
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026462
Popis projektu: Projekt „Výměna separátoru, ZD Klapý“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde prostřednictvím výměny separátoru ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. Projekt zahrnuje výměnu zastaralé technologie sloužící pro separování digestátu z bioplynové stanice. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Rekonstrukce posklizňové linky a zdroje tepla, ZD Klapý
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026461
Popis projektu: Projekt „Rekonstrukce posklizňové linky a zdroje tepla, ZD Klapý“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele prostřednictvím rekonstrukce posklizňové linky a instalací tepelného čerpadla. Projekt zahrnuje výměnu čističky zrnin a výměnu kotle na hnědé uhlí. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Rekonstrukce posklizňové linky a zdroje tepla, ZD Klapý 
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026461 
Popis projektu: Projekt „Rekonstrukce posklizňové linky a zdroje tepla, ZD Klapý“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele prostřednictvím rekonstrukce posklizňové linky a instalací tepelného čerpadla. Projekt zahrnuje výměnu čističky zrnin a výměnu kotle na hnědé uhlí. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Prodejna ovoce do odvolání uzavřena

Oznamujeme, že z důvodu pomrzlé úrody třešní, meruněk, višní a švestek je aktuálně prodejna ovoce do odvolání uzavřena. Děkujeme za pochopení.