Zemědělské družstvo Klapý

Bioplynová elektrárna

zužitkováváme vlastní krmiva

Bioplynová stanice

V listopadu 2013 zprovoznilo družstvo bioplynovou stanici ve Lkáni o výkonu 0,55 MW včetně silážního žlabu na kukuřici v pořizovací ceně 60 milionů korun. Vstupním materiálem do bioplynové stanice je kukuřičná siláž, kejda a močůvka.

Roční dodávka elektrické energie pak představuje cca 4500 MWh a tržby 16 mil. Kč.

K BPS byla přistavěna Sušárna, která využívá odpadní teplo k dosušení obilí.

Na bioplynku není možné navážet odpad, je “krmena” z vlastního vyrobeného krmiva (senáže žita a siláže kukuřice).

 

Výhody bioplynových stanic

  • Energie získávaná spalováním bioplynu pochází z obnovitelného zdroje
  • Účelně zužitkováno velké množství odpadu
  • Výroba bioplynu neprodukuje vlastní odpad
  • Zbylou hmotu lze úspěšně využít jako hnojivo
  • Bioplynová stanice je ekologická i ekonomická zároveň