Zemědělské družstvo Klapý

Rostlinná a živočišná výroba

výroba mléka
pěstování tržních plodin
vlastní krmivo

Výroba

Rostlinná výroba

Tržní plodiny

Převážně pěstujeme tržní plodiny
jako pšenici ozimou, ječmen jarní, řepku ozimou a cukrovou řepu.

Krmivo pro chov skotu

Produkujeme vlastní krmivo pro chov skotu a chod bioplynové stanice. Jedná se o kukuřici, hrách, vojtěšku a travní směsi.

Družstvo má vybudovány vlastní skladové kapacity, které zabezpečují uskladnění sklizně, ať už se jedná o sklady obilí, částečně se spodním provzdušňováním, tak o sklad na ovoce.

Nově možnost využití i vlastní sušárny na obilí.

Technika

Jsme soběstační v mechanizaci (mimo jiné vlastníme 6 velkých traktorů, 3 sklízecí mlátičky a 1 sklízecí řezačku + řadu dalších strojů a zařízení).

Výměra obhospodařovaných pozemků

Zemědělská půda
2007,40 ha
Z toho sady
62,22 ha
Louky a pastviny
25,21 ha

Rozhodující tržní plodiny

Obiloviny za zrno celkem pšenice ozimá, jarní, ječmen jarní
750 ha
Olejniny – řepka
240 ha
Cukrovka
70 ha
Krmné plodiny
611 ha

Výroba

Živočišná výroba

Výroba mléka

Naše družstvo má zhruba 240 dojnic. Dojení probíhá 3x denně a mléko je následně převáženo do mlékárny Bohušovice nad Ohří. Díky tomu dokážeme zaručit čerstvost a vysokou kvalitu. Součástí výroby mléka je i certifikát kvality Q CZ, který si každý rok obnovujeme. 

Tržby za mléko se staly druhým největším příjmem co do objemu a tím i jednou z rozhodujících komodit, i když rentabilita, výnosnost, výroby mléka se nedá srovnávat s obilovinami.

Chov

Chováme cca 180 býků na výkrm (chov prasat byl z důvodů nízké farmářské ceny zrušen spolu s chovem prasnic zhruba před 3 roky.

V posledních letech se udržujeme na předních pozicích v užitkovosti v Ústeckém kraji. Díky chovu skotu produkujeme kravskou mrvu, která je zužitkována jako hnojivo na obhospodařovaných polích.